Xu Hướng 2/2024 # Mẫu Hợp Đồng Cộng Tác Viên Biểu Mẫu Hợp Đồng Lao Động # Top 6 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Mẫu Hợp Đồng Cộng Tác Viên Biểu Mẫu Hợp Đồng Lao Động được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Krxx.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

……………., ngày…….. tháng…… năm ……

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CỘNG TÁC VIÊN

(Ban hành kèm theo TT số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Chúng tôi, một bên là Ông, Bà: ……………………………………..Quốc tịch:………………………………………….

Chức vụ: ……………….………………………………………..………………………………………..………………………….

Đại diện cho:……………..………………………………………..………………………………………..……………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………. Điện thoại:………………………………………………………

Và một bên là Ông, Bà: …………………………………………..Quốc tịch:………………………………………………..

Sinh ngày:……….. tháng……… năm……….. , tại:……………………………………………………………………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú tại:………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND:……………………………. cấp ngày………. tháng…… năm……….. tại………………………………………

Số sổ lao động (nếu có):……………………… cấp ngày………. tháng……. năm…….. tại…………………………..

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều I: Thời hạn và công việc hợp đồng

Ông/Bà làm việc theo loại: Hợp đồng Cộng tác viên

Từ ngày ……………. đến ngày ………………….

Thử việc từ ngày ……………….. đến ngày………………

Địa điểm làm việc (tại đơn vị): ……………………………………………………………………………………………………

Chức danh chuyên môn (vị trí công tác):………………………………………………………………………………………

Chức vụ (nếu có):………………………………………………………………………………………………………………………

Công việc phải làm: …………………………………………………………………………………………………………………..

Điều II : Chế độ làm việc

1. Thời gian làm việc:…………………………………………………………………….

2. Được cấp đồ dùng văn phòng phẩm và sử dụng các thiết bị văn phòng vào mục đích công việc.

3. Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều III : Quyền lợi, nghĩa vụ và quyền hạn của người lao động.

A – Quyền lợi

1. Phương tiện đi lại làm việc: Do cá nhân tự túc

2. Mức lương chính hoặc tiền công:……………………… bao gồm cả phụ cấp và các chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm bắt buộc khác theo quy định nhà nước.

3. Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

4. Được trả lương 01 lần vào khoảng thời gian từ ngày 15 đến 20 hàng tháng.

5. Chế độ nâng lương: theo đánh giá công việc và thoả thuận của hai bên.

6. Trang bị Bảo hộ lao động: theo đúng các quy định của pháp luật.

7. Chế độ nghỉ ngơi : theo chế độ hiện hành của Nhà nước và Quy định của Công ty.

8. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Đã tham gia Bảo hiểm ở đơn vị khác nên Công ty trả trực tiếp vào mức lương ghi ở trên.

B – Nghĩa vụ

1. Trong công việc, chịu sự điều hành của trưởng đơn vị và cán bộ quản lý trực tiếp.

2. Hoàn thành mọi công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu.

3. Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc nội quy lao động, quy chế của Công ty, kỷ luật lao động và an toàn lao động.

4. Bồi thường vi phạm và vật chất theo Quy định của Công ty

C – Quyền hạn

Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của Pháp luật lao động hiện hành.

Điều IV: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

A – Nghĩa vụ

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký.

B – Quyền hạn

1. Có quyền điều động người lao động làm ở bất kỳ bộ phận nào trong Công ty và tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian hợp đồng này có giá trị.

2. Có quyền tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại tới các cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm Pháp luật Nhà nước hay các điều khoản của hợp đồng này.

Điều V: Những thoả thuận khác

1. Khi hợp đồng lao động này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký hợp đồng lao động mới, hai bên phải tuân theo hợp đồng lao động đã giao kết.

2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày và ký kết bản phụ lục hợp đồng theo quy định của Pháp luật. Trong thời gian tiến hành thoả thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng lao động đã ký kết.

Advertisement

3. Người lao động đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy định ghi tại hợp đồng lao động.

Điều VI: Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của pháp luật lao động

Hợp đồng lao động này làm thành hai (03) bản có giá trị như nhau:

– 01 bản do người lao động giữ.

– 02 bản do người sử dụng lao động giữ.

Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng thì nội dung của Phụ lục hợp đồng lao động có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng lao động làm tại………………., có hiệu lực từ ngày………………

Mẫu Hợp Đồng Tài Trợ

Số: /ĐHCT

HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ

“Hội chợ thương mại điện tử tỉnh…..năm 20…..”

– Căn cứ vào Bộ luật Dân sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được kỳ họp Quốc Hội khóa 11 thông qua ngày 14/06/2005.

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày tháng năm 20…… Chúng tôi gồm có :

BÊN A:

Do Ông (Bà) :

Chức vụ : làm đại diện

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax:

Mã số thuế :

Tài khoản : tại

BÊN B:

Do Ông (Bà) :

Chức vụ : làm đại diện

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax:

Mã số thuế :

Tài khoản : tại

ĐIỀU I : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG :

ĐIỀU II : KINH PHÍ TÀI TRỢ :

3.Chậm thanh toán :

Trong trường hợp bên A chậm thanh toán cho bên B theo mục 1, điều V của hợp đồng, bên A sẽ phải thanh toán cho bên B tổng số tiền cần thanh toán cộng thêm số tiền chậm thanh toán được tính theo lãi suất cho vay một tháng của ngân hàng Ngoại thương được tính trên số ngày chậm thanh toán.

ĐIỀU VII : ĐIỀU KHOẢN CHUNG :

1. Trường hợp bất khả kháng :

Một hoặc cả hai bên A & B sẽ không phải chịu trách nhiệm do không thực hiện hợp đồng vì gặp phải trường hợp bất khả kháng ngoài khả năng kiểm soát của các bên, với điều kiện là gặp trường hợp bất khả kháng đã áp dụng mọi biện pháp để ngăn chặn khắc phục hậu quả và thông báo cho bên kia biết về trường hợp đó.

2. Vi phạm hợp đồng :

– Trong trường hợp bên B không thể thực hiện những phần việc đã được thỏa thuận trong hợp đồng mà không phải do trường hợp bất khả kháng như đã nêu trên. Bên A sẽ có quyền đòi bồi hoàn thiệt hại số tiền đã trả cho bên B đối với những công việc bên B không thực hiện .

Advertisement

– Trong trường hợp bên A không thể thực hiện các cam kết của mình như đã thỏa thuận trong chương trình này, bên B sẽ có quyền không đáp ứng quyền lợi của bên A cho tới khi bên A thực hiện các cam kết của mình .

– Nếu một bên vi phạm bất cứ các điều khoản nào trong hợp đồng này mà bên kia đã thông báo yêu cầu chấm dứt vi phạm hoặc khắc phục hậu quả của vi phạm nhưng bên vi phạm không thực hiện như được yêu cầu thì bên bị vi phạm có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng và đồng thời có quyền yêu cầu bên vi phạm phải đền bù mọi thiệt hại xảy ra cho bên bị vi phạm.

3. Các điều khoản khác :

– Mọi bổ sung sửa đổi hợp đồng này đều phải được hai bên thống nhất thỏa thuận và thực hiện bằng văn bản.

– Hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt hiệu lực khi việc thực hiện dịch vụ được hoàn tất theo đúng các điều khoản đã thỏa thuận.

– Mọi tranh chấp, bất đồng giữa hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng đều phải giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu trong quá trình bàn bạc mà không đi đến thống nhất thì sẽ nhờ đến Tòa án kinh tế TP.Cần Thơ giải quyết.

– Khi bên A và B thực hiện hoàn tất các điều khoản nêu trên thì hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng.

– Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Thành Viên Công Ty Tnhh

………, ngày………tháng………năm 20….

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Công ty………..

Quy chế hoạt động Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty TNHH …………………………. là tài liệu được soạn thảo bởi HĐTV của Công ty.

Quy chế hoạt động của HĐTV đóng vai trò chính trong việc kết nối và duy trì hệ thống làm việc giữa HĐTV và Ban điều hành (BĐH), giữa HĐTV và Ban kiểm soát.

Mục đích chính của quy chế này là:

– Đảm bảo những nguyên tắc và trách nhiệm trong họat động điều hành, quản l‎ý công ty.

– Đảm bảo sự nhất quán trong việc duy trì những tiêu chí thích hợp về họat động, tổ chức, kiểm soát và quản lý.

– Tuân theo những yêu cầu luật pháp ở Việt Nam và Điều lệ công ty.

Quy chế hoạt động HĐTV còn là tài liệu trong hệ thống tài liệu mang tính kiểm soát có hệ thống của Công ty:

– Tài liệu làm việc cho thành viên Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty.

– Tài liệu tham khảo cho những người thừa hành đang làm việc tại Công ty áp dụng quyền làm việc chính đáng của mình.

Ngoài ra, những ai đang nắm giữ những vị trí quản lý trong tổ chức cũng nên quan tâm đến Quy chế hoạt động này.

Quy chế hoạt động HĐTV được chia thành 4 chương, 11 điều:

Chương 1 NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG ( gồm 4 điều )

Chương 2 NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ ( gồm 5 điều )

Chương 3 MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC ( gồm 1 điều )

Chương 4 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH ( gồm 1 điều )

Các thuật ngữ sử dụng trong quy chế:

CHƯƠNG I – NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG II – NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5 : Tổ chức Hội đồng thành viên.

HĐTV có 08 thành viên, tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng thành viên được quy định tại điều 5 điều lệ TNHH …………………, Vốn điều lệ ………….. và phần vốn góp ……………………………. tương đương …………………….. (điều lệ điều 6).

+ Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương và các lợi ích khác của Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

+ Quyết định việc thành lập, hợp nhất, giải thể, sáp nhập các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty; cử người đại diện hoặc điều hành tại các chi nhánh hoặc các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

+ Kiến nghị bãi nhiệm thành viên HĐTV, thành viên Ban kiểm soát

cụ thể của HĐTV. Ngoài quy chế này, các thành viên HĐTV và Tổng Giám đốc còn thực hiện nghĩa vụ của mình theo Điều 18 Điều lệ Công ty TNHH kiểm tóan ABC và Luật doanh nghiệp.

CHƯƠNG III- MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

2- Mối quan hệ giữa HĐTV và Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các quyết định của HĐTV, có quyền tham dự các phiên họp của HĐTV nhưng không được biểu quyết. Tổng Giám đốc có quyền từ chối thực hiện những quyết định của HĐTV, Chủ tịch HĐTV nếu quyết định đó trái pháp luật hoặc trái với Điều lệ của công ty. Thành viên HĐTV có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc cung cấp tài liệu, thông tin về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của các đơn vị trong Công ty. Đối với các yêu cầu không thường xuyên phải thể hiện bằng văn bản.

CHƯƠNG IV – ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Văn Mẫu Lớp 10: Tổng Hợp Những Mở Bài Tác Phẩm Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên (28 Mẫu) Mở Bài Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên

Nguyễn Dữ là nhà tiểu thuyết truyền kỳ nổi tiếng của Việt Nam thời trung đại và “Truyền kỳ mạn lục” là tác phẩm văn xuôi duy nhất của Việt Nam từ xa xưa được đánh giá là “thiên cổ kỳ bút”. Trong “Truyền kỳ mạn lục” thì “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” là một tác phẩm tiêu biểu và đặc sắc. Truyện kể về nhân vật Ngô Tử Văn – một anh chàng áo vải, rất dũng cảm và cứng cỏi dám chống lại cái ác, tính cách này được thể hiện qua hành động đốt cháy đền tà, chống cãi yêu quỷ, rửa mối hận cho thần Thổ địa và nhân dân.

Chức phán sự ở đền Tản Viên là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất được trích trong tập Truyền kì mạn lục của tác giả Nguyễn Dữ, thông qua nhân vật Ngô Tử Văn, tác giả Nguyễn Dữ đã thể hiện được niềm tin mạnh mẽ vào những điều thiện trong cuộc sống. Ngô Tử Văn là nhân vật trung tâm của truyện ngắn Chuyện chức phán sự đền Tản Viên, ngay trong phần mở đầu của tác phẩm, tác giả Nguyễn Dữ đã giới thiệu khái quát về quê quán cũng như tính cách của nhân vật, đó chính là một con người cương trực, khẳng khái, nóng nảy, thấy điểu gian tà là không chịu được. Qua lời giới thiệu phần mở đầu ta cũng thấy được thái độ của Nguyễn Dữ với nhân vật, đó là sự động viên, thấu hiểu với nhân vật với hành động đốt đền say đó.

Truyền kì mạn lục là một tác phẩm văn xuôi tiêu biểu của nền văn học trung đại Việt Nam, trong cuốn truyền kì này gồm nhiều tác phẩm hay, đặc sắc, đặc điểm chung của các tác phẩm này chính là đều thể hiện được quan điểm, tư tưởng của nhà văn Nguyễn Dữ về các vấn đề xã hội cũng như vấn đề nhân sinh. Một trong những tác phẩm hay nhất, độc đáo nhất của tập truyền kì này, đó chính là tác phẩm “Chức phán sự đền Tản Viên”, tác phẩm xoay quanh nhân vật Ngô Tử Văn, một con người có bản tính nóng nảy song rất cương trực, khẳng khái, dám đốt đền để diệt trừ những cái tà ác. Nhân vật Ngô Tử Văn được nhà văn Nguyễn Dữ xây dựng với nhiều nét đẹp về phẩm chất, thông qua nhân vật này, nhà văn như muốn thể hiện khát vọng về lẽ công bằng trong xã hội phong kiến xưa.

Nguyễn Dữ là một nhà Nho sống vào khoảng nửa đầu thế kỷ XVI, người xã Đỗ Tùng, huyện Trường Tân, nay thuộc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Ông xuất thân trong một gia đình có truyền thống khoa bảng. Cha đỗ Tiến sĩ vào đời vua Lê Thánh Tông. Bản thân Nguyễn Dữ cũng đã đi thi và ra làm quan nhưng chỉ được gần một năm thì lui về ở ẩn. Ông để lại cho đời một tác phẩm nổi tiếng là Truyền kỳ mạn lục, nội dung ghi chép lại những giai thoại, huyền thoại lưu truyền rộng rãi trong dân gian từ thời Lý cho tới thời Lê sơ. Đằng sau các yếu tố hoang đường kì ảo chính là hiện thực của xã hội phong kiến với đầy rẫy các tệ nạn mà tác giả muốn phơi bày và lên án. Tác phẩm viết bằng chữ Hán, gồm 20 truyện, trong đó có Chức phán sự đền Tản Viên là nổi bật hơn cả.

Người xưa từng răn dạy rằng “cây ngay không sợ chết đứng”, “ở hiền thì gặp lành”. Những người chính trực, ngay thẳng thì sẽ nhận được những điều tốt đẹp. Tiếp thu tinh thần ấy, với nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, trí tưởng tượng vô cùng phong phú, Nguyễn Dữ đã viết Chuyện chức phán sự đền Tản Viên. Sự xuất hiện của Truyền kì mạn lục cùng với các tập truyện truyền kì khác như Thánh Tông di thảo (Lê Thánh Tông), Truyền kì tân phả (Đoàn Thị Điểm), Lan Trì kiến văn lục (Vũ Trinh)… đã mang đến cho văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam một bước phát triển mới, rất đáng tự hào. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên kể chuyện Ngô Tử Văn đốt đền, qua đó thể hiện những nội dung tư tưởng sâu sắc.

Nguyễn Dữ là con trai cả Nguyễn Tường Phiêu, Tiến sĩ khoa Bính Thìn, niên hiệu Hồng Đức thứ 27 (1496), người xã Đỗ Tùng, huyện Trường Tân, nay thuộc Thanh Miện, Hải Dương. Thuộc dòng dõi khoa hoạn, từng ôm ấp lý tưởng hành đạo, đã đi thi và có thể đã ra làm quan. Sau vì bất mãn với thời cuộc, lui về ẩn cư ở núi rừng Thanh Hóa, từ đó “trải mấy mươi sương, chân không bước đến thị thành”. Ông đã viết tập truyện chữ Hán nổi tiếng trong cuộc sống lâm tuyền suốt quãng đời còn lại. Truyền kỳ mạn lục – một tác phẩm được đánh giá là “thiên cổ kỳ bút”. Truyện được Nguyễn Bỉnh Khiêm phủ chính và Nguyễn Thế Nghi sống cùng thời dịch ra chữ Nôm.

Người xưa có câu: “cây ngay không sợ chết đứng”, “ở hiền thì sẽ gặp lành”. Thật đúng vậy, những người chính trực, ngay thẳng thì sẽ gặp được những điều tốt đẹp, gặp dữ hóa lành. Tiếp thu tinh thần ấy, với nghệ thuật kể chuyện đặc sắc, Nguyễn Dữ đã xây dựng thành công nhân vật Ngô Tử Văn khẳng khái, cương nghị trong “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”, qua đó thể hiện nhiều tư tưởng sâu sắc.

Chuyện chức phán sự ở đền Tản Viên là 1 trong những chuyện hay, tiêu biểu của Truyền kỳ mạn lục. Câu chuyện đã phê phán hiện thực xã hội và đề cao phẩm chất kẻ sĩ, đồng thời phản ánh khá rõ tinh thần dân tộc của tác giả, mà nhân vật chính là Ngô Tử Văn một con người tính tình khảng kháng, trung trực.

Nguyễn Dữ là một nho sĩ thời Lê Sơ ông nổi tiếng với tác phẩm “Truyền kỳ mạn lục” ngoài ra ông còn có rất nhiều tác phẩm hay tiêu biểu khác, những sáng tác của ông đã đóng góp rất nhiều cho nền văn học nước nhà. Tác phẩm “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” cũng giống như bao nhiêu chuyện khác của “Truyền kỳ mạn lục” đều mang yếu tố huyền bí, hư ảo. Chính điều đó tạo ra sự hấp dẫn của chuyện và làm cho câu chuyện trở nên có tính logic.

Nguyễn Dữ là một danh sĩ thời Lê sơ, thời nhà Mạc và là tác giả của “Truyền kỳ mạn lục”, một tác phẩm truyền kỳ nổi tiếng tại Việt Nam được coi là áng “thiên cổ kì bút”. “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” là một trong số hai mươi truyện viết bằng chữ Hán, tiêu biểu trong “Truyền kì mạn lục”. Truyện đã xây dựng thành công hình tượng nhân vật chính Ngô Tử Văn với tinh thần khẳng khái, cương trực và giàu lòng dũng cảm.

Nguyễn Dữ là một nhà văn thành công với thể loại truyền kì khi ông nói đến những chuyện kì ảo được lưu truyền trong dân gian. Và đặc biệt là tác phẩm “Truyền kì mạn lục” đã tạo nên một thiên cổ tùy bút ra đời trong nửa đầu thế kỉ XVI. Trong đó tiêu biểu là Chuyện chức phán sự đền Tản Viên cùng vẻ đẹp nhân vật Ngô Tử Văn.

Nguyễn Dữ là tác giả nổi tiếng của văn học trung đại Việt Nam. Tên tuổi của ông gắn liền với danh tiếng của bộ truyện “Truyền kỳ mạn lục”, tác phẩm được đánh giá là “thiên cổ kỳ bút” của nền văn học nước nhà. Trong đó “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” là tác phẩm đặc sắc, ca ngợi tính cách dũng cảm, kiên cường, chính trực, dám chống lại cái ác đến cùng, trừ hại cho dân của Ngô Tử Văn – một trí thức nước Việt.

Chuyện chức phán sự ở đền Tản Viên là một trong những chuyện hay, tiêu biểu của Truyền kỳ mạn lục. Câu chuyện đã phê phán hiện thực xã hội và đề cao phẩm chất kẻ sĩ, đồng thời phản ánh khá rõ tinh thần dân tộc của tác giả, mà nhân vật chính là Ngô Tử Văn một con người tính tình khẳng khái, trung trực.

Các nhà văn, nhà thơ thời xưa khi sáng tác văn chương thường quan niệm “Văn dĩ tải đạo, thi dĩ ngôn chí”. Phải chăng cũng vì vậy mà hình tượng của người trí thức được yêu mến và nhắc đi nhắc lại trong nhiều tác phẩm lúc bấy giờ? Nguyễn Dữ cũng đã góp thêm nét vẽ chân dung người trí thức đương thời qua hình ảnh nhân vật Ngô Tử Văn trong “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” trích trong áng thiên cổ kì bút “Truyền kì mạn lục”. Qua câu chuyện mang đậm yếu tố kì ảo này, chân dung Ngô Tử Văn khảng khái, cương trực quyết tâm chống lại cái xấu, cái ác mang những phẩm chất của một kẻ sĩ hiện lên thật rõ nét.

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên là một trong những truyện hay, tiêu biểu nhất trong Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ. Nổi bật nhất trong tác phẩm là kẻ sĩ cương trực thẳng thắn Ngô Tử Văn, nhân vật đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc, đồng thời tác giả cũng gửi gắm những tư tưởng, quan điểm về xã hội con người qua nhân vật này.

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên ca ngợi khí tiết và khí phách của kẻ sĩ dũng cảm đương đầu với mọi thế lực đen tối, độc ác thâm hiểm trong cuộc đời, dám chấp nhận mọi nguy hiểm, ngay cả chết cũng không lùi bước và đó là nhân vật Ngô Tử Văn. Đây là một trong số 20 truyện rất đặc sắc và độc đáo trích trong Truyện kì mạn lục của Nguyễn Dữ. Tác phẩm văn xuôi chữ Hán trong thế kỉ XVI từng được ca ngợi là “ thiên cổ kì bút”. Nhân vật Ngô Tử Văn chiếm bao cảm tình tốt đẹp trong lòng chúng ta. Quê anh ở Yên Dũng , Lạng Giang. Tính tình khảng khái, nóng nảy, ghét tà gian, được khen ngợi là một người cương phương.

Nguyễn Dữ là một nhà văn được biết đến với thành công ở thể loại truyền kỳ khi biên tập lại những chuyện kì ảo được lưu truyền trong dân gian. Đặc biệt, tác phẩm “Truyền kì mạn lục” ra đời trong nửa đầu thế kỉ XVI của ông đã được ca ngợi là “một thiên cổ tùy bút”. Trong đó, nổi bật là “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” với vẻ đẹp trong phẩm chất và tính cách của nhân vật Ngô Tử Văn.

Nguyễn Dữ là nhà văn tiêu biểu trong nền văn học trung đại Việt Nam. Tác phẩm của ông phản ánh một thái độ nhân sinh, một ý tưởng đạo đức. Đó là những mong muốn của ông về một xã hội mọi người được sống yên bình trong nền đức trị, trong sự công bằng, trong tình cảm yêu thương nhân ái giữa con người với con người… Quan điểm đó đã được thể hiện trong nhân vật Ngô Tử Văn – một nhân vật dũng cảm kiên cường trong tác phẩm “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên.”

Đến với “Truyền kì mạn lục” là đến với áng “thiên cổ tùy bút” của nền văn học Việt Nam. Trong ấy có truyện viết về “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” là một trong những tùy bút xuất sắc nhất lúc bấy giờ. Trong chuyện, nhân vật Ngô Tử Văn hiện lên với những tính cách đẹp đẽ, đại diện cho chính nghĩa, cái chân lý của cuộc đời.

Trong kho tàng văn học Việt Nam, có rất nhiều tên tuổi nổi tiếng. Một trong những tác giả đã trở thành niềm tự hào của cả thời kỳ văn học là Nguyễn Dữ. Tên tuổi của ông gắn liền với danh tiếng của “thiên cổ kỳ bút” “Truyền kỳ mạn lục”. Trong đó “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” là tác phẩm đặc sắc, ca ngợi tính cách dũng cảm, kiên cường, chính trực, dám chống lại cái ác đến cùng, trừ hại cho dân của Ngô Tử Văn – một trí thức nước Việt.

Advertisement

Cùng với các thể loại truyện cổ tích, truyền thuyết, thì truyền kỳ cũng là một trong những thể loại phổ biến và được yêu thích trong văn học dân gian Việt Nam . Nội dung các thể loại này chủ yếu xoay quanh cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, ca ngợi vẻ đẹp nhân phẩm, trí tuệ của con người đồng thời khẳng định, cũng như phản ánh niềm tin của nhân dân ta về chân lý vững bền cái thiện luôn chiến thắng cái ác. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của tác giả Nguyễn Dữ cũng là một trong số những truyền kỳ phổ biến mang nội dung như vậy.

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên là một tác phẩm thành công trong công việc xây dựng nên hình tượng người trí thức đất Việt khẳng khái, cương trực chống lại cái ác và gian tà. Cùng với những tác phẩm khác, truyện đã góp phần làm nên sức sống của Truyền kì mạn lục – một áng “thiên cổ kì bút”.

Nguyễn Dữ là một trong số những tác giả tiêu biểu của nền văn học trung đại Việt Nam và “Truyền kì mạn lục” là một trong số những tác phẩm xuất sắc của ông. “Truyền kì mạn lục” bao gồm 20 truyện nhỏ và trong số đó, “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” là tác phẩm tiêu biểu nhất viết về người trí thức Việt Nam trong xã hội xưa.

“Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” là truyện ngắn xuất sắc trong tập “Truyền kỳ mạn lục” của Nguyễn Dữ. Đây là tác phẩm đặc sắc, ca ngợi tính cách dũng cảm, kiên cường, chính trực, dám chống lại cái ác đến cùng, trừ hại cho dân của Ngô Tử Văn-một trí thức nước Việt.

Nguyễn Dữ là con trai cả Nguyễn Tường Phiêu, Tiến sĩ khoa Bính Thìn, niên hiệu Hồng Đức thứ 27 (1496), người xã Đỗ Tùng, huyện Trường Tân, nay thuộc Thanh Miện, Hải Dương. Thuộc dòng dõi khoa hoạn, từng ôm ấp lý tưởng hành đạo, đã đi thi và có thể đã ra làm quan. Sau vì bất mãn với thời cuộc, lui về ẩn cư ở núi rừng Thanh Hóa, từ đó “trải mấy mươi sương, chân không bước đến thị thành”.Ông đã viết tập truyện chữ Hán nổi tiếng trong cuộc sống lâm tuyền suốt quãng đời còn lại.

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên là một trong những truyện xuất sắc nhất trong tập Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ. Sự thành công của tác phẩm không chỉ đến ở nội dung phong phú, hấp dẫn, giá trị nhiều mặt mà còn ở những yếu tố nghệ thuật đặc sắc.

Truyện ngắn Nguyễn Dữ luôn mang đến những ý nghĩa sâu sắc cho cuộc sống của con người. Các tác phẩm của ông cho đến nay vẫn nguyên giá trị, truyện của Nguyên Dữ không chỉ có giá trị về mặt nội dung mà còn có giá trị về mặt nghệ thuật. Tiêu biểu trong tập truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ là tác phẩm Chuyện chức phán sự ở đền Tản Viên. Có thể nói tác phẩm này là một truyện đặc sắc.

Chương Trình Hành Động Của Ứng Cử Viên Hđnd Xã (Gợi Ý + 2 Mẫu) Mẫu Chương Trình Hành Động Của Ứng Cử Viên Hđnd

1. Phần mở đầu

Giới thiệu ngắn gọn về bản thân và gia đình (đã và đang làm ở đâu, làm gì, đã làm được những gì; chị quan tâm đến những chuyện gì, đặc điểm của bản thân, các điểm mạnh về tính cách).

Nêu vài câu ngắn gọn về Quốc hội/HĐND, về nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội/HĐND, tại sao chị muốn trở thành đại biểu.

Thu hút sự chú ý của người nghe bằng cách nhắc đến 1-2 câu chuyện mà cử tri vùng đó quan tâm (ví dụ: “Được biết thời gian gần đây bà con ta đang rất chú ý đến việc xây đường liên thôn…”). Thể hiện mối liên hệ chặt chẽ giữa chị với tư cách là một người ứng cử với cử tri khu vực đó.

2. Phần nội dung chính

Trong phần nội dung chính của Chương trình hành động, hãy nêu các nội dung sau đây dựa vào những thông tin đã thu thập và phân tích trong khu vực bầu cử về vấn đề đó.

Trình bày ngắn gọn những hiểu biết của mình về tình hình kinh tế, chính trị xã hội nói chung trong một vài năm gần đây. Tình hình chung đã giúp tình hình ở khu vực cử tri sinh sống tốt lên như thế nào? Tình hình chung có gây khó khăn gì cho khu vực cử tri sinh sống không?

Tập trung vào vài lĩnh vực mà bản thân thấy có thể làm được và trình bày có thể làm gì, bằng cách nào để giải đáp các thắc mắc, đề xuất của cử tri? Làm gì, bằng cách nào để tham gia giải quyết các vấn đề?

Nói chung, phần này cần thể hiện được những mặt mạnh của ứng cử viên. Ví dụ: kinh nghiệm, kiến thức, tính độc lập, tính trung thực, nhiệt thành, đáng tin cậy…; thể hiện năng lực giải quyết của chị.

– Lời hứa trong chương trình hành động

Trong việc hứa hẹn với cử tri thì phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnh của Quốc hội/HĐND, của đại biểu.

Không hứa những gì mà mình không có khả năng và điều kiện làm, hứa mang tính chất thật “kêu” (hứa hão) làm cho cử tri nghĩ rằng bầu cho mình thì mình sẽ làm được nhiều việc mà cử tri đang mong muốn.

Ngược lại, không nên tự ti, không tin vào chính mình sẽ thực hiện được nhiệm vụ cao cả do nhân dân giao, tỏ ra nhút nhát, không dám đưa ra phương án hành động, không dám hứa hẹn.

Nữ ứng cử viên ngoài các vấn đề chung, cũng nên đề cập đến các vấn đề của nữ giới.

3. Phần kết luận

Nhắc lại ngắn gọn các ý chính quan trọng trong bài.

Hãy chứng minh tại soa cử tri nên bỏ phiếu cho chị: nét tính cách mạnh mẽ; bằng chứng về cam kết của chị đối với cử tri của khu vực bầu cử; năng lực của chị; cam kết của chị về việc tạo ra sự thay đổi tích cực trong khu vực bầu cử.

Bày tỏ lời cảm ơn Ban Tổ chức cũng như đại biểu tham dự.

Họ và tên: ………………………………………………………………..

Sinh ngày: ………………………………………………………………

Quê quán: ………………………………………………………………

Thường trú: …………………………………………………………..

Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ………, huyện …………, tỉnh ………..

Ứng cử: Đại biểu HĐND tỉnh ………… Khóa ……, nhiệm kỳ………….

Tôi hiện đang giữ chức vụ bí thư Đảng uỷ – chủ tịch HĐND xã ………, là đại biểu HĐND tỉnh ………… khóa ….nhiệm kỳ …………

Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị tôi được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh ………… khóa 18, nhiệm kỳ …………. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi, vì tôi biết rằng đại biểu HĐND do cử tri địa phương bầu ra. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại điện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí chức năng của HĐND và trách nhiệm của người đại biểu HĐND đối chiếu với thành phần, cơ cấu, tiêu chuẩn được UBMTTQ phân bổ giới thiệu tôi mạnh dạn ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh ………… khóa 18 nhiệm kỳ ………….

Như chúng ta đã biết ………… là một tỉnh đồng bằng sông Hồng, có vị trí thuận lợi cho giao thông đường thuỷ, đường bộ và đường sắt. Nhân dân ………… có tinh thần đoàn kết xây dựng ………… thành tỉnh giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng – an ninh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ ….đề ra. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp ………… theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn …….. theo tinh thần nghị quyết số ….ngày ………..của BCH Đảng bộ tỉnh ……….. Với sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp sau khi thực hiện chủ trương DĐĐT đất nông nghiệp tạo ra ô thửa lớn, chú trọng đến hướng sản xuất hàng hoá có chất lượng cao. Trong những năm qua sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chú trọng chuyển đổi diện tích từ cấy lúa sang trồng các cây hoa mầu có giá trị kinh tế cao, đưa giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích gieo trồng cao, phấn đấu đến năm ………….. đạt tỉnh NTM.

Với sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tỉnh đã chú trọng xây dựng , mở rộng và lấp đầy các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh có bước tiến vượt bậc, năm ……..được xếp thứ ……….. tỉnh thành. Đối với các làng nghề truyền thống được phát triển mạnh như đúc Tống Xá, đồ gỗ La Xuyên, mây tre đan nứa ghép Sơn Mài Cát Đằng – ………, may Vĩnh Trị. Đã tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân, giúp cho người dân có đời sống ổn định hơn và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Về văn hoá – xã hội, quan tâm đào tạo cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động chính trị, tạo nguồn cán bộ nữ thời gian tới đáp ứng mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Về giáo dục luôn được các cấp, các ngành và toàn thể xã hội quan tâm, những năm qua sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà luôn là địa phương dẫn đầu toàn quốc. Mở rộng các hoạt động du lịch như khu di tích lịch sử đền Trần, lễ hội Phủ Dầy, du lịch biển. Quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, các cháu trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng đã giảm đi rõ rệt. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản được bồi dưỡng kiến thức truyền thông dân số KHHGĐ, đảm bảo sức khỏe cho chị em trong độ tuổi sinh sản.

Vấn đề hôm nay cử tri đang quan tâm nhất đó là tình hình biến đổi khí hậu do tác động của hiện tượng El Nino, hạn hán kéo dài, tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Giá đầu vào cho sản xuất nông nghiệp chưa ổn định ( phân bón, thuốc trừ sâu, lúa giống….) chưa đảm bảo chất lượng. Vấn đề vệ sinh ATTP đang được các cấp, các ngành quan tâm xử lý như các chất cấm trong chăn nuôi, chất bảo quản thực phẩm, chất tăng trưởng cây trồng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Việc sản xuất nông nghiệp sau DĐĐT tuy đã tạo ra ô thửa lớn xong vẫn còn nhỏ lẻ chưa tạo ra được cánh đồng mẫu lớn để sản xuất theo hướng hàng hóa, giá cả nông sản còn thấp vì chất lượng sản phẩm kém. Khi nghề phụ phát triển kéo theo nạn ô nhiễm môi trường như ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, bụi mùi, tiếng ồn, rác thải sinh hoạt làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi sẽ có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Luôn học tập nâng cao trình độ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các kỳ họp của HĐND nghiên cứu, tham gia đóng góp vào các vấn đề của HĐND, đồng thời khẳng thẳng thắn nêu ra những vấn đề đang được cử tri quan tâm. Tham gia vào hoạt động giám sát, chất vấn do HĐND tỉnh tổ chức. Bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thông qua việc đề xuất ý kiến với các cấp uỷ Đảng, chính quyền về các chế độ chính sách đối với các đối tượng cử tri đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

Tham mưu với cấp có thẩm quyền mở các lớp tập huấn cho phụ nữ về kỹ năng chăn nuôi trồng trọt, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để giảm ngày công lao động. Tạo nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách với lãi xuất ưu đãi để chị em phát triển kinh tế giúp nhau xoá đói giảm nghèo. Cải thiện môi trường làng nghề, xây dựng NTM, xây dựng và phát triển công nghiệp theo hướng bền vững./.

Tôi tên …………, sinh năm …………, chức vụ hiện nay là ……………, với tư cách là ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, tôi xin trình bày dự kiến Chương trình hành động của tôi trước bà con cử tri, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND xã …………… khóa X, nhiệm kỳ ……… như sau:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND được luật tổ chức HĐND và UBND quy định, tôi sẽ đem hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu được nhân dân giao phó, cụ thể là:

– Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Advertisement

– Tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ theo phương pháp khoa học để góp phần nâng cao mặt bằng dân trí trong xã hội nói chung và ở địa phương nói riêng.

– Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp tốt ba môi trường: gia đình – nhà trường và xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc giáo dục trẻ em.

– Huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường.

– Đề nghị lên các cấp lãnh đạo có chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ về vật chất cho con em người dân tộc, hộ nghèo, gia đình chính sách, neo đơn để giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.

– Giám sát việc thực hiện luật giáo dục để tránh tình trạng tiêu cực trong học đường.

Tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND sao cho phù hợp với địa phương, nhằm đưa nền kinh tế – xã hội trong địa bàn xã nhà phát triển nhanh hơn, nhất là đời sống của bà con cử tri được nâng lên, đồng thời giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, viên chức nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phòng chống tiêu cực, lãng phí của công, nhằm góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với tư cách là ứng cử viên của ngành giáo dục ngoài vấn đề chống tiêu cực và bệnh thành tích điều mà tôi quan tâm nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện và cơ hội giúp cho các em được học tập tốt hơn.

Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ này là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Do đó, cho dù có trúng cử hay không trúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết sức hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên phân công. Nhưng nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND, tôi sẽ có điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến chương trình hành động mà bản thân tôi vừa nêu. Cuối cùng tôi xin chúc bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Tra Cứu Hợp Đồng Vay Còn Bao Nhiêu Tháng

Tất toán khoản vay có nghĩa là khách hàng sẽ trả hết toàn bộ khoản nợ trong một lần, người đi vay cũng đã hoàn thành xong nghĩa vụ trả nợ. Sau khi tất toán xong, không còn bất kì sự ràng buộc nào giữa giữa khách hàng và công ty cho vay nữa. Hợp đồng vay tiền cũng sẽ mất hiệu lực hoàn toàn.

Có 2 hình thức tất toán khoản vay tại Mcredit để mọi người lựa chọn chính là: tất toán đúng hạn và tất toán trước hạn. Mỗi hình thức sẽ có những đặc điểm và yêu cầu riêng, cụ thể như sau:

+ Tất toán đúng hạn: là việc thanh toán vào kỳ trả nợ cuối cùng của khoản vay. Khi đến thời hạn tất toán trên hợp đồng, mọi người phải chi trả toàn bộ số tiền đã vay cho Mcredit. Lúc này, công ty có trách nhiệm xác nhận với khách hàng đã thanh toán toàn bộ khoản vay như hợp đồng đã ký kết.

+ Tất toán trước hạn: là việc mọi người thanh toán toàn bộ số tiền đã vay trong 1 lần duy nhất dù chưa đến thời hạn trả nợ cuối cùng. Khi thực hiện cách tất toán này, khách hàng phải đóng thêm một khoản phí phạt cho Mcredit theo quy định trong hợp đồng.

Đây là cách tất toán khoản vay được nhiều người lựa chọn nhất vì rất tiện lợi. Mọi người có thể thực hiện vào bất kì thời điểm nào, bất kể nơi đâu. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Gọi điện đến tổng đài Mcredit 1900 636 769 được nhân viên thông báo điều kiện và khoản tiền cần thanh toán. Trong đó bao gồm tiền gốc, tiền lãi, các loại phí.

Bước 2: Chuyển khoản đến số tài khoản được Mcredit cung cấp trong hợp đồng vay như sau:

+ Số tài khoản: 0031 1666 86868

+ Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Quân Đội MB bank

+ Tên tài khoản: Công ty tài chính TNHH MB Shinsei.

+ Nội dung chuyển khoản: Họ và tên – số hợp đồng Mcredit – Số CMND/CCCD – tat toan khoan vay Mcredit

Mọi người nên tất toán khoản vay đúng thời hạn để bị ghi tên vào danh sách nợ xấu. Nếu đã quá hạn thanh toán từ lâu, khách hàng hãy thử kiểm tra kiểm tra nợ xấu Mcredit ngay.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể tiến hành tất toán khoản vay Mcredit tại các điểm thu hộ như: các chi nhánh ngân hàng MB bank, VN Post, Viettel Post,… Cách thực hiện như sau:

+ Bước 1: Di chuyển đến chi nhánh của MB bank/ Viettel Post/ VN Post trong giờ làm việc. Vui lòng mang theo CCCD/ CMND để thực hiện giao dịch

+ Bước 2: Đưa ra yêu cầu tất toán khoản vay với nhân viên, sau đó cung cấp mã số hợp đồng vay tại Mcredit

+ Bước 3: Nhân viên kiểm tra thông tin, thông báo số tiền cần nộp, đã bao gồm lãi, tiền gốc và các loại phí.

+ Bước 4: Khách hàng đưa tiền cho nhân viên, sau đó nhận biên lai nộp tiền là hoàn thành.

Khách hàng cần giữ hoá đơn nộp tiền để làm bằng chứng khi có bất kì vấn đề hoặc sai sót trong quá trình xử lý thông tin. Chỉ với vài bước đơn giản là mọi người đã tất toán khoản vay Mcredit thành công.

Tra cứu thời hạn vay qua website

Cách tra cứu khoản vay qua website yêu cầu mọi người phải có tài khoản trên hệ thống của Mcredit. Để đăng ký tài khoản, truy cập vào trang web của Mcredit và bấm “đăng ký tài khoản”. Sau đó điền các thông tin được yêu cầu.

Trong đó:

+ Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải điền thông tin.

+ Số CMND và số điện thoại phải là số mà đã đăng ký vay trả góp tại Mcredit.

Sau khi có tài khoản, mọi người tiến hành đăng nhập và tra cứu thông tin khoản vay cực đơn giản với các bước sau:

Bước 2: Màn hình sẽ hiển thị tất cả các hợp đồng hiện có của mọi người. Bấm vào hợp đồng muốn tra cứu để xem thời hạn vay còn bao lâu

Kiểm tra thời hạn vay qua tổng đài

Ngoài cách đăng nhập website, mọi người cũng có thể tra cứu thời hạn khoản vay Mcredit bằng cách gọi đến số hotline 1900 63 67 69. Đây cũng là tổng đài chăm sóc khách hàng của Mcredit, hoạt động 24/7. Khách hàng có bất cứ vấn đề gì cần giải đáp, hãy gọi điện đến số này để được nhân viên hỗ trợ.

Nếu muốn tra cứu thời hạn hợp đồng vay Mcredit, mọi người cần cung cấp số CMND/CCCD hoặc mã số hợp đồng, nhân viên sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi nhanh chóng, rõ ràng.

Check thời hạn tất toán khoản vay tại phòng giao dịch

Nếu có nhiều thời gian, mọi người có thể đến trực tiếp phòng giao dịch của Mcredit để tra cứu thời hạn khoản vay của mình. Mcredit là công ty tài chính được do ngân hàng Quân Đội năm cổ phần nên khách hàng có thể đến bất kỳ chi nhánh nào của MB Bank để kiểm tra.

Kiểm tra thời hạn vay qua ví điện tử

Thêm một cách kiểm tra xem hợp đồng vay còn bao nhiêu tháng để mọi người tham khảo chính là sử dụng các ví điện tử như MoMo, ZaloPay, ViettelPay,… Infofiance sẽ hướng dẫn mọi người thao tác trên ứng dụng MoMo. Các ví điện tử khác cũng tương tự.

Cách thực hiện cực kì đơn giản như sau:

+ Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản ví MoMo của mọi người. Tại màn hình chính, gõ từ khóa “Mcredit” vào ô tìm kiếm

+ Bước 2: Nhấn vào biểu tượng Mcredit

+ Bước 3: Nhập số thẻ tín dụng Mcredit hoặc Số hợp đồng vay

+ Bước 4: Kiểm tra các thông tin về khoản vay, trong đó có cả thời hạn vay còn lại.

Tuỳ vào từng cách tất toán khoản vay Mcredit mà mọi người sẽ phải trả phí hoặc không. Nếu tất toán đúng hạn, khách hàng sẽ không bị tính phí. Tuy nhiên, như vậy thì khách hàng sẽ phải đóng lãi hàng tháng.

Nếu lựa chọn tất toán khoản vay trước hạn, khách hàng sẽ phải đóng một khoản phí phạt. Mức phí này đã được quy định rõ trong hợp đồng vay của Mcredit. Ngoài ra, hình thức tất toán trước hạn chỉ áp dụng cho những người đã thanh toán khoản vay tối thiểu 4 tháng.

Phí trả nợ trước hạn = 5% của Số tiền gốc còn lại

Ví dụ: khách hàng Ađang vay tại Mcredit với số tiền là 10.000.000 đồng, mỗi tháng trả 1.000.000 VNĐ và đã trả được 4 tháng. Như vậy thì dư nợ gốc còn lại là 6.000.000 VND. Để tính phí phạt phải nộp thì chỉ cần lấy 5% x 6.000.000 = 300.000 đồng.

Tuy nhiên Mcredit quy định mức phí phạt tối thiểu là 1.650.000 VNĐ. Vậy nên số tiền phạt tối thiểu mà anh A phải chịu là 1.650.000 VNĐ. Số tiền gốc càng cao thì số tiền phạt sẽ càng lớn. Vậy nên mọi người hãy cân nhắc lựa chọn hình thức tất toán phù hợp nhất.

+ Nếu tất toán trước hạn, cần tính toán kỹ về số tiền bị phát, tránh trường hợp phí phạt quá cao vượt qua khả năng thanh toán.

+ Kiểm tra kỹ các thông tin về điều khoản, điều kiện ràng buộc trên hợp đồng vay

+ Lưu giữa các biên lai, chứng từ, hoá đơn chứng minh việc mọi người đã tất toán khoản vay với Mcredit

+ Kiểm tra kỹ số tiền và mã hợp đồng trước khi thanh toán

+ Sau khi tất toán, cần kiểm tra trạng thái hợp đồng trên website của Mcredit. Nếu sau 2 tiếng mà hồ sơ vẫn chưa cập nhật trạng thái đã tất toán thì nhanh chóng liên hệ với nhân viên để được hỗ trợ.

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Hợp Đồng Cộng Tác Viên Biểu Mẫu Hợp Đồng Lao Động trên website Krxx.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!